Interimslösning för uthyrd controller i Bjuvs kommun

Ensolutions konsult Marcus Lilliekvist genomförde under 2021 uppdrag som uthyrd controller till Vård- och omsorgsförvaltningen i Bjuvs kommun. Uppdraget omfattade bland annat löpande stöd till förvaltningsledningen, upprättande av prognoser, budget, periodbokslut för förvaltningen och Omsorg i Bjuv AB samt rapportering i Stratsys.

Förvaltningen i Bjuvs kommun har valt att bilda ett bolag för utförarorganisationen. Uppdraget omfattade hjälp med att strukturera avräkning mellan förvaltning och bolag, kostnadsallokering mellan förvaltning och bolag och samt framtagning av riktlinjer för kostnadsallokering mellan Vård- och omsorgsförvaltningen och det nybildade Omsorg i Bjuv AB. Uppdraget varade i fyra månader.

Uppdragets karaktär ställde krav på Marcus kompetens och erfarenhet av både extern redovisning och verksamhetsspecifik redovisning för att kunna stötta förvaltningsledningen och bidra till upprättande av bland annat budget och prognoser. Marcus breda verksamhetskunskap från många olika kommuner medförde en stor förståelse vid diskussion och löpande uppföljning med verksamhetschefer.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.