Valfrihetssystem enl. LOV

Vid en LOV-utredning belyses kommunens ansvar, krav på utförare, ersättning, kvalitet, information, m.m. vid utredningsarbetet

Valfrihetssystem enl. LOV

Ett beslut om att införa LOV föregås i de allra flesta fall av en utredning om kommunens förutsättningar för att skapa ett relevant beslutsunderlag.

Ensolution erbjuder genomförande av LOV-utredningar där områden som kommunens ansvar, krav på utförare, ersättning, kvalitet, information, mm. belyses vid utredningsarbetet. En beskrivning av möjligheter, risker, förutsättningar och konsekvenser tas fram. Utredningen kan även kompletteras med en medborgarenkät för att kartlägga kommuninvånarnas önskemål gällande lagen om valfrihet.

Efter beslut om införande av LOV behöver kommunen ta ställning till vilken form av ersättningsprincip som ska gälla och vilken ersättningsnivå som tjänsterna ska ersättas utifrån. Genom Ensolutions erfarenhet av arbete med ersättningsberäkningar i olika kommuner finns en stor förståelse för komplexiteten i och svårigheterna kring ersättningsberäkningen, och hur den ska genomföras för att bli rättvisande. Ensolutions erbjudande omfattar bl.a. genomgång av påverkande faktorer, faktisk kostnadskalkylering samt förslag till ersättningsnivå. Ensolution erbjuder även beräkning och uppdatering av ersättningsnivåer inom LOV för de kommuner som redan har ett ersättningssystem och en ersättningsberäkning, men som behöver ompröva eller göra en ny beräkning.

Äldreomsorg

aldre_par_ater_frukost

Valfrihetssystemets funktion och konsekvenserna av systemet bör löpande följas upp och utvärderas.

Ensolution erbjuder stöd för uppföljning av valfrihetssystem genom projektledning, strukturering och planering av uppföljningen. Med utgångspunkt från uppföljningsresultatet kan vi tillsammans med respektive kommun även ta fram planer för förbättringsåtgärder.

Boka möte för mer info

Valfrihetssystem enl. LOV

Eftersom antalet utförare troligtvis ökar vid införande av ett valfrihetssystem ökar också behovet av att ha rutiner för uppföljning och kvalitetskontroll. Ensolution erbjuder organisationstjänster för att strukturera, organisera, planera och starta upp kommunens kvalitetskontrollfunktion och även utförande av kvalitetsgranskning och kvalitetsuppföljning för kommunens räkning, samt upprättande av kvalitetspolicy.

Införande av LOV kräver ofta organisatoriska anpassningar och förberedelser. Processen är komplex och medför omfattande arbetsinsatser och förberedelser. Ensolution erbjuder stöd och projektledning genom hela implementeringsprocessen vid införande av LOV; bl.a. planering, behovsinventering, genomgång av organisationsstruktur, informationsinsatser, genomförande av rutiner, kvalitetsuppföljning m.m.

Valfrihetssystemets funktion och konsekvenserna av systemet bör löpande följas upp och utvärderas. Ensolution erbjuder stöd för uppföljning av valfrihetssystem genom projektledning, strukturering och planering av uppföljningen. Med utgångspunkt från uppföljningsresultatet kan vi tillsammans med respektive kommun även ta fram planer för förbättringsåtgärder.

Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor kring metod och genomförande.

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.