Möt Oskar Lannerhjelm – Expert på styrning och ledning inom vård- och omsorgsverksamheterna

Vår nästa medarbetare ni får möta i Ensolutions reportageserie är Oskar Lannerhjelm, affärsstrateg och konsult på Ensolution. Oskar är specialist på styrning och ledning av vård- och omsorgsverksamheterna och fungerar ofta som ”ett bollplank” för förvaltningschefer.

Oskar har arbetat på Ensolution i fem år, innan var han konsult och ansvarig för rådgivningsaffären mot kommuner och regioner på PwC. Tidigare har han arbetat inom den kommunala socialtjänst- och vård och omsorgsverksamheten under drygt 10 års tid, dels i Ekerö kommun och dels i Håbo kommun. I Ekerös kommun hade han flera olika positioner. De sista åren i kommunen satt han i produktionsledning som biträdande produktionschef, innan det hade han rollen som controller mot socialnämndens verksamheter. Han har även jobbat som handläggare inom försörjningsstöd samt LSS-handläggare och biståndsbedömare inom äldre- och funktionshinderomsorg, då i Håbo kommun. Intresset av att fortsatt få jobba med kommunernas utmaningar i fokus var det som fick Oskar att söka sig till Ensolution.

Fakta

Namn: Oskar Lannerhjelm. 
Familj: Fru samt fyra barn i åldrarna 18 till 28. 
Intressen: Helt dominerande jakt. Många kommuner känner även igen honom som ”konsulten som ska ha socker i sitt kaffe”. 

”Jag letade efter ett företag där kommunfrågorna var det som var i fokus. Jag kände till Ensolution sedan tidigare och att de har kommunernas verksamheter som sin nisch. Det är ett företag som satsar på kommuner och det var därför jag sökte mig hit.”, säger Oskar.

Oskars främsta kompetensområde ligger inom styrning och ledning av socialtjänst/vård- och omsorgsverksamhet. Oskar ägnar sig framför allt med att hjälpa kommunerna att identifiera möjligheter, och att därefter anpassa organisation, arbetsprocesser och kostnadsnivåer utifrån de ekonomiska möjligheter som gäller. Han är ofta involverad i Ensolutions KPB-projekt, där han kliver in i projektet när sifferkalkylen tagits fram.

”Jag brukat kliva in i KPB-projekt vid det tillfälle då man börjar se resultat i siffrorna. Jag säkerställer att vi förstår datan, vad den säger om verksamheten, på rätt sätt för att sedan kunna presentera resultatet för kommunerna utifrån frågan ”vad visar det här för någonting?”. Där fortsätter sedan dialogen kring hur man skulle kunna agera för att förbättra det – om så är situationen”, förklarar Oskar.

Oskar arbetar även med genomlysningar, där huvudfokuset oftast är att identifiera var problemen ligger och vad man kan vidta för åtgärder för att lösa dem. Även projekt kring prognoser, vad kan kommunen förvänta sig i framtiden, samt resursfördelningsmodeller som speglar verksamhetens resursbehov är uppdrag Oskar återkommande hanterar.

Oskar har genom åren jobbat med de flesta kommunala verksamheter och är van vid att koppla vård- och omsorgsverksamheterna till kommunens helhet. I och med sin breda erfarenhet av styrning och ledning inom vård och omsorg har han samlat på sig en stor förståelse och kunskap kring de utmaningar som kan tänkas uppstå inom en förvaltning.

”Jag skulle beskriva det som att jag kan fungera som förvaltningschefens bollplank. De bekymmer som en förvaltningschef inom socialtjänst/vård och omsorg står inför brukar jag, oaktat vad det gäller, kunna förstå mig på och ha idéer kring hur man skulle kunna ta sig an”, säger Oskar.

”Min bild är att om man har kompetens och erfarenhet som kan spegla förvaltningschefens  och till det kunna addera ekonomikunskapen, det vill säga en riktigt duktig ekonom, ja då kan du oftast hjälpa förvaltningarna med det mesta, oaktat vad för problem det gäller.” fortsätter Oskar.

Ett projekt som för närvarande sticker ut lite extra och som Oskar driver är ett uppdrag åt Svenskt näringsliv. Syftet med uppdraget är att hjälpa Svenskt näringsliv att identifiera likheter och skillnader mellan kommuner som uppfattas mer effektiva och kommuner som uppfattas vara mindre effektiva i sin verksamhetsstyrning. Svensk näringsliv har tillsammans med Kommuninvest tagit fram en modell för att bedöma olika kommuners effektivitet i sina kommunala kärnverksamheter. Ensolution hjälper nu Svenskt näringsliv med att förstå vad som förklarar olika kommuners resultat. Resultatet skall förhoppningsvis bli en rapport som identifierat framgångsfaktorer för effektivitet.

En kund Oskar gärna lyfter fram lite extra är Järfälla kommun, en kommun han personligen jobbat med i över 10 år, varav 4 av dem via Ensolution. Järfälla har bland annat jobbat med KPB under flera år, ett arbete som sedan lett till flera andra projekt. De gick exempelvis vidare med att utföra ett EVA-uppdrag (samanalys av Ekonomiskt bistånd-Arbetsmarknadsinsatser och Vuxenutbildning), vilket i sin tur lett till att de nu arbetar vidare med att säkerställa att de har rätt insatser, rätt kompetens och rätt organisering för att så många som möjligt i några definierade prioriterade målgrupper skall få rätt stöd för att gå till egen försörjning.

Det Oskar uppskattar mest med sitt jobb är alla de olika sorter uppdrag han får utföra ute hos kund.

”Jag tycker att det är roligast när vi får vara med och hjälpa kommunerna med sina problem och utmaningar, och det bästa med Ensolution är fokuset på kommuner. Kommunerna är våra prioriterade kunder och det är utifrån dem alla strategier och affärsval tas.”, avslutar Oskar.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.