Planerings- och kategoriseringsmodell

– Det är svårt att förutse behovet av insatser för omsorg om personer med funktionsnedsättning

Planerings- och kategoriseringsmodell

Kategoriseringsmodellen gör det enklare att ställa frågor om vilka målgruppers behov som ökar eller minskar.

Behovet av insatser för omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS- och SoL-insatser) är svåra att förutse. Volymen av insatser styrs av flera olika sammanhängande faktorer såsom befolkningsutveckling, in- och utflyttning, utbud av insatser, andel insatser som sker enligt SoL eller LSS och politiska ambitioner.

Traditionellt har planeringen av insatser för personer med funktionsnedsättning utformats utifrån förekommande insatser. Metoden fungerar bra på kort sikt eftersom behovet av insatser hos olika brukargrupper är kända. Däremot är det mer problematiskt att uppskatta det långsiktiga behovet och behovet av olika kombinationer av insatser. I samarbete med Örebro kommun har Ensolution utvecklat en planeringsmodell som utformats med utgångspunkt i målgrupper eller brukarkategorier som har likartat behov av insatser.

Funktionsnedsättning

top-front

Den nyskapande modellen kan användas i den långsiktiga planeringen

Modellen används som ett faktabaserat underlag för er långsiktiga planering av behov av insatser till personer med funktionsnedsättning.

Boka möte för mer info

Planerings- och kategoriseringsmodell

Kategoriseringsmodellen gör det enklare att ställa frågor om vilka gruppers behov som ökar eller minskar, vilken ambitionsnivå som eftersträvas för olika insatser och vilka målgrupper som kommunen bör fokusera på. Brukarna delas in i tjugoen olika kategorier såsom lätt utvecklingsstörning vuxna, måttlig utvecklingsstörning vuxna, med/utan autismspektrum eller sammansatt problematik som beskriver målgrupperna efter deras behov. Modellen visar hur kombinationen av resultatet från kalkylen Kostnad Per Brukare och kommunens befolkningsprognos kan simulera förändringar i framtida insatsbehov. Val av kategori per brukare genomförs som regel av respektive enhetschef då de har god kännedom om brukarnas behov. Modellen ger en prognos per kategori av antal insatser, relativ vikt mellan kategorierna, total kostnad och prognos för respektive kategori och insatser. Modellen ger faktaunderlag för användning i den långsiktiga planen där även andra faktorer vägs in.

Den nyskapande modellen kan användas i den långsiktiga planeringen och är även tillämplig i mindre kommuner. Modellen används som ett faktabaserat underlag för er långsiktiga planering av behov av insatser till personer med funktionsnedsättning.

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.