Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9)

– Behoven av, och förväntningarna, på kommunernas hälso- och sjukvård ökar i allt högre grad, samtidigt som de resurser som finns tillgängliga inte ökar i samma takt

Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9)

För att lyckas behövs tydlighet och systematik i ansvarsfördelning och arbetsflöden.

Behoven av, och förväntningarna på, kommunernas hälso- och sjukvård ökar i allt högre grad, samtidigt som de resurser som finns tillgängliga inte ökar i samma takt. Ett exempel på detta är att antalet äldre personer över 80 år förväntas öka kraftigt under de närmaste åren. För att kunna använda de befintliga resurserna mer effektivt för denna målgrupp har många kommuner infört multiprofessionella demensteam, och för att kunna möta behoven hos allt fler patienter – utan att kvalitetsbrister uppstår – behöver såväl bedömning av vårdbehov som utförande och innehåll i insatser utvecklas.

Det är avgörande att den kommunala hälso- och sjukvården kan skapa största möjliga värde för dem som verksamheten riktar sig till. Invånarna i kommunen förväntar sig likvärdig bedömning, bemötande och utförande samt att varje krona av de gemensamma resurserna används på bästa sätt. Genom att styra och förbättra verksamhetens arbetsflöden säkerställer man detta.

Hälso- och sjukvård

kt_dh

Vi hjälper er med både metod och teknik för att ni ska få en framgångsrik och hållbar lösning.

Mallar för egenkontroll, sammanställning och uppföljning av avvikelser ingår. Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi ge er organisation en bra och snabb start i arbetet med ledningssystemet.

Intresserad av funktionerna i ledningssystemet?

Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9)

För att lyckas behövs tydlighet och systematik i ansvarsfördelning och arbetsflöden samt att fel och brister fångas upp och åtgärdas. Verksamheten behöver använda sig av sina erfarenheter och information om avvikelser, synpunkter och klagomål för att löpande utveckla verksamheten och säkra en god kvalitet till dem de är till för.

2012 infördes Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 med ett uttalat krav på verksamheter som bedriver socialtjänst samt hälso- och sjukvård att på ett systematiskt sätt styra och utveckla i sin verksamhet med hjälp av ett ledningssystem. De krav som ställs i föreskriften är bland annat att verksamheten ska identifiera, beskriva samt fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Verksamheten ska fortlöpande analysera risker för att förebygga händelser som skulle kunna medföra brister i verksamhetens kvalitet. Egenkontroll ska genomföras för att säkerställa att processer och rutiner efterlevs, samt för att utvärdera verksamhetens resultat. Erfarenheter, avvikelser, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras ur ett helhetsperspektiv med avsikt att användas för att, tillsammans med medarbetarna, förbättra och utveckla verksamheten.

Syftet med ledningssystemet är att ledningen ska kunna styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Det möjliggör ordning och reda i verksamheten samt att man förebygger händelser som kan leda till missförhållanden och andra avvikelser.

För att kunna möta dessa krav erbjuder Ensolution en helhetslösning i form av ett beprövat och effektivt IT-stöd. Med hjälp av IT-stödet visualiseras ledningssystemets alla delar och skapar en grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det finns många exempel där det nedlagda arbetet inte följs upp, och då saknas även grund för vidareutveckling. Att kombinera en genomtänkt metod med ett kraftfullt IT-stöd är en viktig framgångsfaktor.

Enkelt att komma igång

Genom att välja vår lösning kommer ni snabbt igång då vi redan fyllt på med standardprocesser, aktiviteter och information. Mallar för egenkontroll, sammanställning och uppföljning av avvikelser ingår. Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi ge er organisation en bra och snabb start i arbetet med ledningssystemet. Vi hjälper er med både metod och teknik för att ni ska få en framgångsrik och hållbar lösning.

Läs mer om IT-stödet för Ensolutions Ledningssystem

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.