Kostnads- och dimensioneringsprognos

– Dimensioneringen av skolor och förskolor är en komplex fråga med flera bottnar

Kostnads- och dimensioneringsprognos

Den stora ekonomiska utmaningen inom offentlig sektor medför ett ökat behov av att kunna prognostisera framtiden

Dimensioneringen av skolor och förskolor är en komplex fråga med flera bottnar. Dels handlar det om att ha ett utbud av platser där de efterfrågas, dels att en förskola eller skola utgör ett viktigt underlag för mindre orters möjligheter att bibehålla samhällsservice. Frågan om var skolor och förskolor ska placeras väcker starka känslor hos befolkningen och frågan blir därmed en politisk utmaning.

För att hjälpa kommuner på vägen erbjuder Ensolution faktabaserade underlag för framtida prognoser  gällande kostnader och volymer. Prognoserna anpassas utifrån respektive kommuns förutsättningar.

Skola & utbildning

flitiga_skolbarn

För att hjälpa kommuner på vägen kan vi på Ensolution tillhandahålla faktabaserade underlag

Hör av dig till oss på Ensolution så arbetar vi tillsammans fram ett underlag som stöder er i arbetet med dimensionering av skolor och förskolor.

Boka möte för mer info

Kostnads- och dimensioneringsprognos

Den stora ekonomiska utmaningen inom offentlig sektor medför ett ökat behov av att kunna prognostisera framtiden, både avseende hur verksamheten kommer att utvecklas men även vilka kostnadseffekter det kommer att få, samt hur de kan påverkas. Med hjälp av våra analyser och verktyg genomför vi simuleringar av framtida behov och dess kostnadseffekter. I prognoserna kan förändringar och beslut om förändringar förutsägas för att på förhand se effekterna. Projekten är unika då de samlar och analyserar en stor mängd data, allt baserat på faktabaserade underlag för aktuell kommun. Vanliga underlag är befolkningsprognoser, byggnationsprognoser, ekonomisk utfallsdata och verksamhetsvolymer.

Frågor att ställa sig:

  • Hur kommer kostnaden att bli om det inte görs några verksamhetsmässiga förändringar?
  • Hur kommer kostnaden bli om man genomför ett antal förändringar?
  • Finns det plats för alla elever? Vilken kapacitet finns? Vad kostar under/överkapacitet? Var saknas kapacitet? Vad blir de ekonomiska effekterna?

Hör av dig till oss på Ensolution så arbetar vi tillsammans fram ett underlag som stöder er i arbetet med dimensionering av skolor och förskolor.

Läs mer om IT-stödet CostPerform

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.