Likvärdig resursfördelning

– Resursfördelningsmodellen är ett viktigt strategiskt verktyg för att skapa förutsättningar att nå målen inom båda förskola och skola samt likvärdiga förutsättningar för barn, elever och skolledare.

Likvärdig resursfördelning

Med ekonomiska och demografiska utmaningar är det svårt att hitta en balans i resursfördelningen.

En resursfördelningsmodell är ett viktigt strategiskt verktyg för att skapa förutsättningar att nå målen samt likvärdiga förutsättningar inom skola och utbildning. Ensolution har verktygen för att hjälpa er kommun att arbeta fram en flerdimensionell resursfördelningsmodell som tar hänsyn till antal barn och elever, stödbehov och socioekonomiska förutsättningar. För många kommuner är det en utmaning att hitta balans i resursfördelningen, en balans som tar hänsyn till det kompensatoriska uppdraget och skapar förutsättningar för hög måluppfyllelse för alla elever.

För att nå målen kring likvärdiga utbildningsförutsättningar samt kraven på att öka behovsstyrd resursfördelning bör fördelningsmodellen ta hänsyn till flera faktorer. Flera kommuner använder modeller för att fördela resurser utifrån exempelvis socioekonomiska variabler. Modellen anpassas utifrån respektive kommuns förutsättningar och organisation. Modellen kan också användas för att simulera framtida kostnadsnivåer, vid förändringar i barn och elevantal mellan åren.

Ensolution erbjuder analys, uppföljning och faktabaserad information för utveckling av er resursfördelningsmodell. Modellerna tar hänsyn till ovanstående faktorer och baseras både på detaljerad nivå per enhet samt helhet på förvaltningsnivå.

Läs mer om Behovsbedömning tilläggsbelopp 

Skola & utbildning

glada_skolbarn

Ensolution erbjuder analys, uppföljning och faktabaserad information

för utveckling av er resursfördelningsmodell. Modellerna tar hänsyn till ovanstående faktorer och baseras både på detaljerad nivå per enhet samt helhet på förvaltningsnivå.

Boka möte för mer info

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.