Funktionsnedsättning

fn_tjej_m_storasyster

Kostnad Per Brukare (KPB)

Det ställs allt högre krav på kommunens verksamheter ska bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande[..]

kommunledning-ledningssystem

Kvalitetsledningssystem (SOFS 2011:9)

Behoven av och förväntningarna på kommunernas välfärdstjänster ökar i allt högre grad samtidigt som de resurser som finns[..]

rakenskapssammandrag

Räkenskapssammandrag (RS)

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig och lagstadgad insamling av ekonomiska uppgifter från Sveriges kommuner.[..]

farfar_rullstol_mter_barnbarn

Verksamhetsgenomlysning

Hur får man effekt på sitt handlingsplanearbete? Hur vet man vilka åtgärder som kan påverka verksamhetens utvecklingsområden[..]

rullstol

Planerings- och kategoriseringsmodell

Behovet av insatser för omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS- och SoL-insatser) är svåra att förutse.[..]

killar_m_funktionsnedsattning

Behovsbedömning utifrån IBIC

Inom funktionsnedsättningsomsorgen finns en tydlig ambition att stödja brukarna för att deras utveckling ska[..]

Boka möte för mer info

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.