Långsiktiga prognoser och planer för framtidens äldreomsorg

– Det är en given förutsättning att andelen äldre och äldre-äldre ökar kraftigt under de kommande åren, år 2060 uppskattas att var fjärde invånare är över 65 år

Långsiktiga prognoser och planer

För att möjliggöra en god ekonomisk situation i framtiden krävs det långsiktig planering.

Det är en given förutsättning att andelen äldre och äldre-äldre ökar kraftigt under de kommande åren, år 2060 uppskattas att var fjärde invånare är över 65 år. Samtidigt är det troligt att raka framskrivningar av behov inte kommer att vara ändamålsenliga i takt med att livslängden ökar. Så vad ska kommunen göra då?

För att möjliggöra en god ekonomisk situation i framtiden krävs det långsiktig planering och kloka analyser om framtida behov, detta för att möjliggöra kostnadsoptimering och ett effektivt flöde. Ensolution har lång erfarenhet av att arbeta med långsiktiga planer och använder oss av följande processteg;

stege

Äldreomsorg

top-front

Utifrån nulägesanalysen och påverkansfaktorerna kan vi beräkna framtida kostnadsutveckling och bemanningsbehov

Sammantaget kan Ensolution ta fram rekommenderade åtgärder för en långsiktigt ekonomiskt och organisatoriskt hållbar äldreomsorg.
Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Boka möte för mer info

Långsiktiga prognoser och planer för framtidens äldreomsorg

Ensolution hjälper till att ta fram både nulägesanalys och flerårsanalys för utvecklingen av behov och insatser, samt gör en första bedömning utifrån befolkningsprognos och nuvarande konsumtionsmönster. Dessa används därefter som utgångspunkt för arbetet. Vi kan ta oss an behovsberäkningar inom olika enheter med behovsbedömningsverktyg som stöd för fördelningar mellan verksamheter. Vi analyserar produktionseffektiviteten hos olika enheter med hjälp av kalkyleringsverktyget CostPerform.

Utifrån nulägesanalysen och påverkansfaktorerna kan vi göra en beräkning av framtida kostnadsutveckling och bemanningsbehov. Framtidsprognos för behov och kostnader kan också kompletteras med scenarioanalyser där olika sätt att organisera verksamheten skrivs fram. Sammantaget kan Ensolution ta fram rekommenderade åtgärder för en långsiktigt ekonomiskt och organisatoriskt hållbar äldreomsorg.

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.