Kommungemensamt processverktyg

– Ledningssystemet kan utgöra en gemensam plattform för hela kommunens arbete med processkartläggning och uppföljning

Kommungemensamt processverktyg

Ensolution har sedan länge arbetat med ledning, styrning och kvalitetsutveckling av kommunal verksamhet.

Ensolution har lång erfarenhet av att stödja kommuner i arbetet med att utveckla och effektivisera sina processer. Arbetet med processer och processtöd startade inom socialtjänsten. Ensolution utformade tidigt ett ledningssystem med ett mycket omfattande processbibliotek som möter kraven i SOSFS 2011:9. Efterhand utvecklade Ensolution även stöd till andra kommunala verksamheter, bland annat för de pedagogiska verksamheterna och de kommungemensamma styrprocesserna – vilket gör det möjligt för oss att stödja kommuner på alla nivåer. Ett fullgott processtöd består såväl av stöd i arbetet med processkartläggning och utveckling av processer, som ett kraftfullt IT-stöd för att dokumentera processer och koppla dessa till kommunens styrdokument. Vi stödjer er fullt ut i båda delar.

I takt med att kommunerna implementerat vårt system för processer, har fler och fler kommuner velat använda vår lösning för hela kommunens verksamhet. Vårt verktyg är mycket tydligt, intuitivt och lättarbetat vilket ökar sannolikheten för att processer ska bli kartlagda och på riktigt implementeras i verksamheten.

Är ni behov av ett enkelt men kraftfullt processverktyg i er kommun?

Se bilder som visar exempel på kommunövergripande processer.

Kommunledning

kommunledning-processtod

Vårt verktyg är mycket tydligt, intuitivt och lättarbetat

Hör av dig till oss på Ensolution om din kommun har behov av att kartlägga era processer och använda ett kraftfullt IT-stöd i det arbetet.

Boka möte för mer info

Kommungemensamt processverktyg

Kvalitetsledningssystem

Ensolutions kvalitetsledningssystem har tillgång till ett mycket omfattande processbibliotek över socialtjänstverksamheter, men också många andra områden. Biblioteket innehåller över 150 processer och dessa omfattar bland annat kärnverksamhetens myndighets‐ och utförarprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. Processer är generellt dokumenterade på huvudprocessnivå, nedbrutna till delprocesser, och vidare nedbrutna till aktivitetsnivå där det tydligt anges roll och ansvar.

Ensolution erbjuder en helhetslösning i form av ett beprövat och effektivt IT-stöd kombinerat med processtöd kring framtagande av processkartor för respektive verksamhet i er kommun. Ledningssystemet kan användas för en separat förvaltning/sektor men också utgöra en gemensam plattform för hela kommunens arbete med processkartläggning och uppföljning av mål och mått. Tack vare mångårig erfarenhet kan Ensolution ge er organisation en snabbstart i arbetet med ledningssystemet, samt hjälpa er med metod och teknik för att skapa en framgångsrik och hållbar lösning.

Själva ledningssystemet har två delar. I Processdesigner kartlägger och ritar vi alla kommunens processer med funktioner, huvud- och delprocesser, aktiviteter och beslut. I systemet kopplas också styrdokument, handlingsplaner och checklistor på ett enkelt sätt till respektive process och/eller aktivitet. Ytterligare funktioner finns kring riskhantering och avvikelser. I Metrics  hanterar du kommunens mål och mått samt kan följa upp i förhållande till dessa. Tillsammans skapas ett heltäckande system där mål och processer samverkar och följs upp.

IT-stödet skapar även en bra grund för kontinuerligt förbättringsarbete. Det finns många exempel där det nedlagda arbetet inte följs upp och vidareutvecklas. Att kombinera en genomtänkt metod med ett kraftfullt IT-stöd är en viktig framgångsfaktor. Vi på Ensolution finns med er i hela processen från utbildning, införande till kontinuerligt arbete med ledningssystemet som grund.

Hör av er om det finns behov av att utveckla kommunens arbete med processer, processkartläggning samt införa ett användarvänligt och effektivt IT-stöd.

Läs mer om IT-stödet för processer.

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.