Individ och familjeomsorg

Kostnad Per Brukare (KPB), Individ- och familjeomsorg (IFO)

Kostnad Per Brukare (KPB)

Det ställs allt högre krav på kommunens individ- och familjeomsorg att verksamheten ska bedrivas med god kvalitet[..]

pappa_son_projekt

Verksamhetsgenomlysning

Hur vet man vilka åtgärder som kan påverka verksamhetens utvecklingsområden på ett positivt och avsett sätt?[..]

kommunledning-ledningssystem

Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9)

Syftet med ledningssystemet är att ledningen ska kunna styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och[..]

rakenskapssammandrag

Räkenskapssammandraget (RS)

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig och lagstadgad insamling av ekonomiska uppgifter från Sveriges kommuner[..]

konsult_tabeller_diagram_eva

EVA – Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad

Ensolution har tagit ett samlat grepp de tre verksamhetsområden med ett nytt koncept. En horisontell analys [..]

Boka möte för mer info

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.