Företagsfakta

– Vi vill skapa värde och göra skillnad för samhälle och individ

Företagsfakta Ensolution

Ensolution grundades 2001
Omsättning 2019: 43 miljoner kr
Anställda: ca 25
Kontor i Stockholm, Göteborg och Halmstad
Kunder: Merparten av Sveriges kommuner, samt ett femtiotal övriga verksamheter

Utför konsulttjänster inom:
– Verksamhetsutveckling
– Strategisk och kvalificerad rådgivning
– Behovsbedömning
– Kostnadskalkylering
– Processkartläggning
– Verksamhetsgenomlysning
– Resursfördelning

Återförsäljare av mjukvara:
– Kalkyler (CostPerform)
– Processkartläggning (ProcessDesigner, QPR)
– Målstyrning (Metrics, QPR)
– Behovsbedömning (KUBEN)

Affärsidé

  • Vi hjälper Sveriges kommuner att få resurserna att räcka till. Detta gör vi genom att synliggöra brister, identifiera möjligheter och föreslå lösningar med utgångspunkt i individens behov.
  • Våra skräddarsydda mjukvaror och tjänster hjälper kommunala verksamheter att bedöma behov ändamålsenligt, resursfördela och skapa systematik för att göra arbetet mer verkningsfullt. Vi planerar för framtida behov, utvärderar och jämför utfall med ett stort antal andra kommuner i Sveriges alla län.
  • Vårt underlag hjälper kommunerna att fatta välgrundade beslut och göra bättre prioriteringar för hur resurserna ska fördelas och användas mer effektivt.
  • Till skillnad från generella produkter och traditionella managementkonsulter med ett allmänt erbjudande, har vi en lång historik av hårt avgränsad specialisering, där vi enbart jobbat med offentlig sektor och alltid utnyttjat specialgjorda mjukvaror och individbaserad data. Vi har genom åren skapat ett stort och helt unikt jämförelsematerial. Vi utvecklar kontinuerligt nya tjänster och mjukvaror för att möta kommunernas utmaningar och strävar alltid efter att ligga i absolut framkant inom vår nisch.
  • Vi tänker långsiktigt och i princip alla våra kunder återkommer varje år.
Saro_2019_1500x655

Läs om hur det började, och kort om hur vi hamnade där vi är

Grundarna till Ensolution började som Sverigeansvariga för finska QPR. Den 1 augusti 2001 genomfördes en MBO (management-buy-out) av QPR:s svenska enhet och Ensolution AB grundades. Vid den tiden medverka grundarna också till QPR:s börsintroduktion. Planerna var stora kring millennieskiftet och en stor affär genomfördes tillsammans med företaget Trag och KPMG i Holland, där Ensolution köpte ut CostControl och tillsammans bildade CostControl BV i Holland. Målet var att utveckla den nya generationen av CostPerform, den produkt som har varit basen för Ensolutions tillväxt.

Ensolution var vid den tiden ett annat bolag än vad det är idag. Projekten var på den tiden inte så kommunala utan en blandning av landsting, bank, statliga verk, distribution och läkemedel. Metod var i fokus, mer än erbjudanden.

Runt 2004 togs den första KPB-modellen fram tillsammans med Borlänge kommun. 2006 genomförde Ensolution ett breddgenomförande med totalt 10 kommuner. Vid den här tiden lades strategin om till att allt mer fokusera mot individbaserad verksamhetsuppföljning inom kommun och landsting. Därefter började företaget ta den form som vi ser idag.

2007 genomförde Ensolution det första KPB IFO-projekt. 2008 köptes återförsäljarrättigheten till ACG. 2009 fick Ensolution utmärkelsen Gasellföretag av Dagens Industri, som ett av Sveriges mest snabbväxande företag. 2012 tog vi fram första prototypen till LS SOSFS. 2013 öppnade vi, förutom kontoren i Stockholm och Halmstad, även kontor i Göteborg.

2015 påbörjades utvecklingen av den första egna produkten, KUBEN, ett mobilt verktyg för systematisk behovsbedömning enligt IBIC – en produkt som idag är under stark tillväxt.

Under våren 2019 valde Ensolution att avyttra sitt affärsområde landsting/region till  Logexkoncernen. Detta gav Ensolution möjlighet att än mer kraftsamla sina resurser på utveckling av kommunala verksamheter, samtidigt som kunderna inom landsting/region erbjöds större möjligheter till utveckling.

Idag är Ensolution ett företag med processer, rutiner, system och allt annat som kommer med storlek och omsättning. Vi fortsätter att investera för fortsatt tillväxt och att tillsammans med våra kunder driva på utvecklings- och förändringsarbetet inom all kommunal verksamhet.

Om oss

Vi finns i Halmstad, Stockholm & Göteborg

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.