Behovsbedömning tilläggsbelopp

– En utmaning att fördela resurser för elever med behov av särskilt stöd utifrån en systematisk och likvärdig modell

Behovsbedömning tilläggsbelopp

KUBEN utgår från elevens behov av stöd inom olika områden.

Att ge alla elever de förutsättningar som de behöver för att lyckas i skolan är en stor utmaning för Sveriges kommuner. Läsåret 2018/19 omfattades 5,3 procent av eleverna i grundskolan av ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar nästan 55 800 elever. Eftersom så många elever omfattas är bedömningen av elevers behov av särskilt stöd en kritisk process för skolan och elevhälsan, både på enhets- och förvaltningsnivå.

Med Ensolutions mobila verktyg för behovsbedömning (Kuben) erbjuds ett strukturerat, systematiskt och gemensamt arbetssätt för att översätta den enskilde elevens behov till resurser. Via verktyget görs en bedömning om det är ett extraordinärt stöd. Kuben säkerställer vidare att kommunen har ett gemensamt tillvägagångssätt vid bedömning av elevernas behov.

I samband med projektet genomförs en processkartläggning av kommunens process för det särskilda stödet, vilket ger en gemensam bild av både nuläge samt det önskade läget för processen, anpassad för respektive kommun.

Skola & utbildning

skolbarn

I Kuben finns förinställda variabler som översätter behov på olika nivåer till timmar

Genom att använda detta verktyg skapas en rättssäker bedömning. Underlagen används sedan vid uppföljning av de individuella elevernas eventuellt förändrade stödbehov.

Boka möte för mer info

Behovsbedömning tilläggsbelopp

Kuben utgår från elevens behov av stöd inom olika områden. Personal inom elevhälsan går systematiskt igenom olika frågor kring behov av stöd – såväl fysiska, psykiska och sociala, och genom detta får man en god överblick över omfattningen av stöd som en elev behöver. Behoven kan skattas såväl efter befintligt tillstånd som önskat tillstånd.

I Kuben finns förinställda variabler som översätter behov på olika nivåer till timmar. Dessa timmar används sedan med fördel i kommunens resursfördelningssystem för att tilldela enheterna, internt i kommunens egen regi och externt till enheter i fristående regi, resurser för extraordinärt stöd, i form av tilläggsbelopp. Genom att använda detta verktyg skapas en rättssäker bedömning. Underlagen används sedan vid uppföljning av de individuella elevernas eventuellt förändrade stödbehov.

Läs mer om IT-stödet Kuben

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.