• Standardavtal

Nedan finner ni våra standardavtal gällande licens, service- support och drift samt tjänst. Standardavtalen är utarbetade av IT&Telekomföretagen, en bransch- och arbetsgivar­organisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, som ägs av Almega (Almega AB 556334-0941). IT&Telekomföretagens standardavtal har sedan många år en stark ställning i Sverige och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra domstolar.

.

Avtal 90 kan användas vid systemleveranser som omfattar flera produkter som ska integreras med varandra och/eller med andra produkter hos kunden. Avtalet avser köp av och/eller nyttjande av programprodukter med tillhörande tjänster som tex installationshjälp och utbildning. Avtal 90 är i första hand avsett att tillämpas vid system som innehåller standardprodukter.
Ladda ner avtal som pdf

.

IT-Underhåll kan användas vid underhåll av standardprogramprodukter och/eller gjorda kundanpassningar eller utvecklade system. I underhåll kan tjänster som avhjälpande underhåll, uppdateringar/versioner av standardprogramprodukter och telefonrådgivning ingå.
Ladda ner avtal som pdf

.

IT-Tjänster kan användas vid tjänster som utförs på löpande räkning t.ex. förstudie, projektledning, programmering, designarbete, dokumentationsarbete och andra konsulttjänster.
Ladda ner avtal som pdf