Uppföljning och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård

– Den kommunala hälso- och sjukvården är eftersatt när det gäller uppföljning

Uppföljning och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård

Ensolution driver ett faktabaserat förbättringsarbete av den kommunala hälso- och sjukvården.

Den kommunala hälso- och sjukvården är eftersatt när det gäller uppföljning. Flera kommuner har behov att utveckla uppföljningsmetoder och analyser för att på ett effektivare sätt lokalisera förbättringsmöjligheter inom sin hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Förutsättningarna för den kommunala hälso- och sjukvården är väsentligt annorlunda än för några år sedan. När skatteväxlingen genomfördes och ansvaret flyttades från regioner till kommuner förändrades förutsättningarna avsevärt. Exempelvis har utförandet av vården gradvis förskjutits och kommunerna utför numera en allt mer avancerad hemsjukvård. Samtidigt ökar svårigheten för kommunerna att rekrytera och bibehålla legitimerad personal. Ett flertal kommuner spår att de kommer behöva anställa fler sjuksköterskor framöver.

Med detta som grund har vi tillsammans med utvalda kommuner utvecklat en metod för uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård. Målet är att ta ett helhetsgrepp kring faktabaserad uppföljning, analys och förbättring av hemsjukvården.

nojd_aldre_dam

Ensolution samordnar projektet och genomför all datainsamling och alla beräkningar

Analyser sker sedan av produktivitet och effektivitet inom den aktuella kommunens hälso- och sjukvård utifrån behov ställt mot tillgängliga resurser i form av personal och övriga resurser.

Gör en genomlysning av er verksamhet

Uppföljning och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård

Ensolution genomför uppföljnings- och genomlysningsprojekt av ett flertal kommuners hälso- och sjukvård. Vanliga utgångspunkter till att utveckla uppföljning och analys är bristande kunskap kring vad som driver konsumtion och kostnader, otydlig roll- och ansvarsfördelning samt svårigheter i planerings- och bemanningsprocessen.

Underlaget kan användas i en faktabaserad dialog med regionen. Analyser kan bland annat ge svar på vilka typer av insatser personalen utför, hur mycket direkt tid legitimerad personal har med sina patienter, i vilken omfattning olika typer av insatser delegeras eller fördelas samt kostnad per timme och per patient. Metoden har fått stor uppmärksamhet och nya kommuner ansluter sig kontinuerligt.

Beskrivning av genomlysningsprojekt inom kommunal hälso- och sjukvård

Ensolution samordnar projektet, inkluderat datainsamling, och genomför alla beräkningar och sammanställning av jämförelsenyckeltal samt analys av dessa.

De huvudsakliga projektstegen i ett genomlysningsprojekt beskrivs i figuren nedan:

Under arbetet analyseras produktivitet och effektivitet utifrån behov och befolkningsstruktur ställt mot tillgängliga resurser i form av personal och övriga resurser.

Analysen ska bl.a. ge svar på följande frågeställningar:

  • Vilken omfattning och typ av resurser lägger kommunen på hälso- och sjukvård jämfört med andra?
  • Hur kostnadseffektiv är verksamheten?
  • Hur delegerar man insatser jämfört med andra kommuner?
  • Är det antal patienter eller patienternas behov som styr konsumtionen?
  • Har vi en högre eller lägre tröskel för inskrivning av patienter än andra kommuner?
  • Finns det utrymme för förbättring?

Läs mer om IT-stödet KUBEN

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.