Det här är Ensolution

– Vi vill göra skillnad för samhälle och individ

Det här är Ensolution

Vår styrka är konsulternas gedigna verksamhetskunskap inom offentlig sektor.

Under 20 år har Ensolution arbetat med över 200 kommuner i Sverige. Över 3 000 genomförda projekt har gett oss ovärderliga erfarenheter. Under åren har vi utvecklat egna verktyg, metoder och modeller för att analysera och utveckla olika verksamheter. Därtill har vi under åren jobbat med ett flertal regioner samt ett stort antal företag och organisationer inom privata sektorn.

Ensolutions har gedigna erfarenheter och hög kompetens inom områden som verksamhetsutveckling, ekonomistyrning, resursfördelning, verksamhetsgenomlysningar m.m. Tillsammans har våra konsulter stor kompetensbredd, vilket gör det möjligt för oss att arbeta såväl kommunövergripande som med enskilda verksamheters strävan mot effektivt resursutnyttjande.

Gemensamt för Ensolution medarbetare är att alla har ett starkt samhällsengagemang. Konsulterna har ett genuint intresse för utveckling och effektivisering av offentliga sektorn, samt bred kunskap och lång erfarenhet av offentliga verksamheters behov och problematik. Ensolution brinner för att hjälpa verksamheterna till effektivt resursutnyttjande, som skall främja varje enskild individ – såväl brukare, som personal och kommuninvånare.

Genom verksamhetskunskap och engagemang skapar vi samhällsnytta.

”När man ser att arbetet man utför gör skillnad skapas en härlig känsla av meningsfullhet.”

Värderingar

Ensolutions värdegrund är en del av företagets kultur. Den ger vägledning i det dagliga arbetet och i utvecklingen av företaget. Den ger oss också en tydlig bild om vilka vi är och vad vi strävar efter. Genom att arbeta utifrån vår värdegrund skapar vi bättre resultat för våra kunder, en mer intressant och utvecklande arbetsplats samt ett framgångsrikt företag. 

Värdeord

Verksamhetskunskap

Kunskap om offentliga verksamheter, kompetens inom verksamhetsstyrning, ett professionellt agerande samt erfarenhet genomsyrar Ensolutions möten med kunder. Vi är lyhörda för kunders behov och som kompetent och professionell partner gör vi allt vi kan för att hitta, och slutligen leverera bästa lösningen på kunders problem. Med Ensolutions samlade verksamhetskunskap och erfarenhet kan vi agera stöd åt offentliga verksamheter, i det gemensamma målet att skapa samhällsnytta för invånarna.

  • Under 20 år har vi arbetat med nästan 200 kommuner i Sverige.
  • Över 3 000 genomförda projekt har gett oss erfarenheter och metoder att analysera och utveckla offentliga verksamheter.
  • Genom våra konsulter får du tillgång till vår samlade erfarenhet.

Engagemang

Att alltid ha kunden i centrum, leverera i tid och lyssna på kunders behov är en självklarhet. Ensolutions konsulter är engagerade. Vi brinner för projekten och strävar efter att kunden skall känna sig värdefull. Ensolutions mål är att alltid leverera med hög kvalitet, samt att överträffa kunders förväntningar.

  • Vi drivs av ett genuint intresse för verksamheten och dess utveckling.
  • Vår målsättning är att skapa mervärde för kunden.
  • Gemensamt målfokus skapar engagemang att tillsammans med kunden hitta lösningar som i slutänden gagnar (deras kunder) invånarna.

Samhällsnytta

Ensolution värderar omtanke om medmänniskan högt och har som främsta syfte att göra skillnad för samhälle och individ. Vi arbetar för att samhällets resurser skall användas på bästa sätt, och är måna om att den enskilde individen skall få den hjälp som han/hon behöver för att uppleva livskvalitet.

  • Vi tycker att det är viktigt att medborgarnas pengar används på ett hållbart och ändamålsenligt sätt.
  • Vår kunskap och kompetens skall stödja verksamheterna i det gemensamma engagemanget att skapa samhällsnytta för invånarna.

Företagskultur

Ensolution vill skapa bra arbetsplatser och gör sitt bästa för att skapa en bra kultur och miljö på sina kontor. I detta ingår det att respektera och vara vänliga mot varandra, även då vi inte har samma syn i en fråga. Positiva och trevliga kollegor är viktiga för medarbetarnas välmående och hälsa. En positiv attityd skapar bra energi som vi tar med oss i kontakten med kunder, partners och leverantörer. Då den positiva grundinställningen är bra både för egen del och för omgivningen, har “APA” med åren blivit ett mantra inom företaget.

Alltid Positiv Attityd (APA) – ett mantra inom Ensolution

Om oss

Vi finns i Halmstad, Stockholm & Göteborg

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.