Bemanningsekonomi

– Bemanning är ett strategiskt arbete, kortfattat handlar det om att komma så nära brukarbehov som möjligt med schemalagd tid

Bemanningsekonomi

Kultur, traditioner och attityder påverkar bemanningskostnader och det ställs stora krav på chefer.

Bemanning är ett strategiskt arbete, kortfattat handlar det om att komma så nära brukarbehov som möjligt med schemalagd tid. Då personalkostnaderna står för ca 70 % av kostnaderna inom omsorgen är det viktigt att kommunerna blir bättre på att analysera dessa kostnader. För att påverka kostnadsläget eller genomföra besparingar behöver man därför ofta se över personalbemanningen. Genom bemanning lägger verksamheten grund för ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och hälsa.

Följande fyra pusselbitar behöver passa ihop:

  1. Lagar och avtal behöver följas och användas på ett effektivt sätt.
  2. Skapa nöjda brukare/kunder genom arbete med förväntningar, kvalitet, kontinuitet och en ökad individanpassning.
  3. Skapa en hållbar arbetsmiljö för medarbetare så att de trivs, utvecklas, mår bra och vill arbeta kvar i verksamheten.
  4. Driva sin verksamhet utifrån tilldelad ram. Vilket utger grunden för det kommunen kan erbjuda och genomföra.

Äldreomsorg

kommunledning-ekonomistod

Hör av dig till oss på Ensolution om du behöver komma framåt i arbetet med bemanning.

Med vår kunskap inom bemanningsekonomi och er verksamhetskompetens skapar vi underlag där vi kan peka på utvecklingsområden samt ge råd och stöd

Boka möte för mer info

Bemanningsekonomi

Stöd i ledarskapet viktigt

Kultur, traditioner och attityder påverkar bemanningskostnader och det ställs stora krav på chefer. Kunskaper kring ekonomi inom bemanning ger chefer bättre förutsättningar att ta ett större ansvar. I de fall där man behöver öka kunskaperna kan Ensolution hjälpa till och agera som stöd, och därigenom hjälpa chefer – både få rätt förutsättningar samt att få ihop hela pusslet. När bemanningen är rätt dimensionerad och verksamheten uppnår sina mål på ett effektivt och produktivt sätt utvecklas såväl organisationen som människorna i den.

Vårt mål med projekt inom bemanningsekonomi är att vi tillsammans skapar en bemanning som är anpassad utifrån kommunens förutsättningar och behov. Med vår kunskap inom bemanningsekonomi och er verksamhetskompetens skapar vi underlag där vi kan peka på utvecklingsområden samt ge råd och stöd i hur just din kommun kan ta sig an arbetet med en utvecklad bemanningsekonomi.

Hör av dig till oss på Ensolution om du behöver komma framåt i arbetet med bemanning.

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.