Räkenskapssammandrag (RS)

– Att lämna in RS är lagstadgat och underlaget ligger till grund för många användningsområden på kommun-, nationell- och internationell nivå

Räkenskapssammandrag (RS)

Brukarnas insatser ligger till grund för kostnadsredovisningen och sammanställningen.

Räkenskapssammandrag (RS) är en årlig och lagstadgad insamling av ekonomiska uppgifter från Sveriges kommuner. RS-underlaget ligger till grund för olika användnings­områden på kommunal, nationell och internationell nivå, t.ex. för beräkningar av kommunala kostnadsutjämningssystem och beräkningar av Sveriges ekonomiska tillväxt m.m. Syftet med RS är att få tillförlitlig information om kommunernas ekonomiska situation och utveckling.

Att uppgifterna som lämnas in är kvalitetssäkrade och korrekta blir därför av yttersta vikt. Det finns detaljerade instruktioner för hur redovisningen ska gå till och inlämning kan vara mycket tidskrävande. För de flesta kommuner kommer inlämningen under en period då ekonomiavdelningarna parallellt arbetar med bokslut, budget, uppstart nya året, första uppföljningen osv. I dessa kommuner blir arbetsbelastningen hög för de personer som tar fram uppgifter till och sammanställer RS.

Ensolution har bred erfarenhet från flera olika kommuners verksamheter och räkenskapssammandrag. Ensolutions konsulter är väl insatta i hur intäkter och kostnader ska fördelas mellan olika verksamheter, och håller sig uppdaterade på de olika förändringarna som sker i rapporteringen mellan  åren. Ensolution säkerställer en kvalitetssäkrad inrapportering under en tid av året då arbetsbelastningen är hög för de personer som tar fram uppgifter och sammanställer RS. Våra konsulter är kompetenta ekonomer med erfarenheter som ekonomichef och verksamhetsekonom.

Individ & familjeomsorg

kt_dh

Få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomiska situation och utveckling.

Ensolution har mångårig erfarenhet av att sammanställa kommuners räkenskapssammandrag inom omsorgsverksamheter.

Boka möte för mer info

Räkenskapssammandrag (RS)

RS-rapport med grund i KPB-kalkyl:

  • Insamling och kodning av ekonomiutdrag från kommunen.
  • (Om kommunen inte följer kommunbas behöver en översättningsnyckel tillhandahållas till konsulten.)
  • RS-kodning på kontonivå av ekonomiutdraget utifrån uppbyggnad av RS och de olika flikarna i RS.
  • Insamling och kodning av brukarstatistik.
  • Uppdelning/kodning av över- och under 65 år avseende brukare inom SOL-insatser (ej inom IFO eller insatser enligt LSS).
  • Fördelning av gemensamma kostnader (OH-kostnader).
  • Sammanställning av ekonomiutdrag och brukarstatistik i Cost Perform. Kalkylbearbetning i enlighet med KPB.
  • Cost Perform definierar genom olika attribut de olika verksamheterna på de i RS efterfrågade verksamhetsnivåerna.
  • Cost Perform definierar de olika kostnadsklustren på kontonivå i och med RS-kodningen av ekonomiutdraget i enlighet med RS-indelningen.
  • Korskörningen/produktionen av siffrorna tas fram som RS-rapport i Cost Perform och därefter sammanställs RS-blanketten.

Ensolution har mångårig erfarenhet av att sammanställa kommuners räkenskapssammandrag inom omsorgsverksamheter, d.v.s äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.