Ensolution

– Genom verksamhetskunskap och engagemang skapar vi samhällsnytta

Vi hjälper offentliga sektorn att leverera kostnadseffektiva välfärdstjänster med hög insatskvalitet och utifrån individens behov

För de flesta av landets kommuner är det en tuff utmaning att leverera kostnadseffektiva insatser med hög upplevd servicekvalitet. Man saknar ofta ändamålsenliga verktyg, arbetssätt och modeller för planering, utförande, uppföljning och prognos. Detta är vi experter på. Våra konsulter har specialistkompetens inom olika områden och arbetar med kvalificerade rådgivningstjänster och specialanpassade uppdrag åt kommuner och regioner.

Ensolutions koncept för verksamhetsutveckling

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.