Vilka är era framtida utmaningar ?

Vi hjälper den offentliga sektorn leverera kostnadseffektiva välfärdstjänster med hög insatskvalitet och utifrån individens behov

För landets kommuner och regioner är det många gånger en tuff utmaning att leverera kostnadseffektiva insatser med hög upplevd servicekvalitet. Man saknar ofta ändamålsenliga verktyg, arbetssätt och modeller för planering, utförande, uppföljning och prognos. Detta är vi experter på. Våra konsulter har specialistkompetens inom olika områden och arbetar med kvalificerade rådgivningstjänster och specialanpassade uppdrag åt kommuner och regioner.

Vill du arbeta med
mig och mina kollegor?

Vi är alltid intresserade av att få kontakt med personer som kan tänka sig en framtid som managementkonsult

Vi hjälper den offentliga sektorn leverera kostnadseffektiva välfärdstjänster med hög insatskvalitet och utifrån individens behov

För landets kommuner och regioner är det många gånger en tuff utmaning att leverera kostnadseffektiva insatser med hög upplevd servicekvalitet. Man saknar ofta ändamålsenliga verktyg, arbetssätt och modeller för planering, utförande, uppföljning och prognos. Detta är vi experter på. Våra konsulter har specialistkompetens inom olika områden och arbetar med kvalificerade rådgivningstjänster och specialanpassade uppdrag åt kommuner och regioner.

Ensolutions koncept för verksamhetsutveckling

Senaste nytt

 • Långsiktig prognos gav möjlighet att förutse budgetskillnader

  “Prognosen gav oss en gemensam bild av den framtida utvecklingen, samt svar på hur ska vi jobba för att klara av framtidens utmaningar”, menar Lillemor Berglund, förvaltningschef vård & omsorg Kungsbacka kommun.

  Läs mer
 • Välfärdssektorn i Ulricehamn har fått en ekonomi i balans

  Ensolution har under flera år stärkt chefers förmåga att utveckla styrning och ledning. De har hjälpt oss att tolka våra kostnader och leda utvecklingen dit vi själva vill.” Carita Brovall, Socialchef Ulricehamns kommun

  Läs mer
 • Utvecklingen bygger på faktabaserat underlag

  “Ensolutions genomlysning av verksamheten för barn och unga gav oss en bred bild och väl underbyggt underlag för utvecklingsarbetet”, berättar Ewa Roslund, verksamhetschef för barn och familj, samt funktionsstöd inom sektor socialtjänst i Härryda kommun.

  Läs mer
 • KPB som grund för jämställdhetsanalys

  ”Genom KPB-materialet har vi fått en klar bild över hur resurserna fördelar sig mellan könen”, säger Jenny Söderberg Lundsholt

  Läs mer
 • Ledningssystemet gör det lätt att göra rätt i Hammarö

  ”Under våren 2017 införs ledningssystemet i Hammarö kommuns alla verksamheter”, berättar Mia Hernell Blomqvist, verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen.

  Läs mer

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler