Äldreomsorg

aldre_omsint_par

Kostnad Per Brukare (KPB)

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Andelen personer 80 år och äldre förväntas öka kraftigt under de närmaste åren[..]

kommunledning-ledningssystem

Kvalitetsledningssystem (SOFS 2011:9)

Behoven av och förväntningarna på kommunernas välfärdstjänster ökar i allt högre grad samtidigt som de resurser som finns tillgängliga[..]

rakenskapssammandrag

Räkenskapssammandrag (RS)

Att lämna in RS är lagstadgat och underlaget ligger till grund för många användningsområden på kommun-, nationell- och[..]

dam_m_vardare

Verksamhetsgenomlysning

Hur får man effekt på sitt handlingsplanearbete? Hur vet man vilka åtgärder som kan påverka verksamhetens utvecklingsområden[..]

top-front

Långsiktiga prognoser och planer

Det är en given förutsättning att andelen äldre och äldre-äldre ökar kraftigt under de kommande åren, år 2060 uppskattas att[..]

dam_m_vardare_2

Behovsbedömning utifrån IBIC

Kuben är ett mobilt behovsbedömningsverktyg som hjälper biståndsbedömningen att ha ett gemensamt tillvägagångssätt vid[..]

gammal_tant_m_glasogon_2

Valfrihetssystem enl. LOV

Ensolution erbjuder genomförande av LOV-utredningar där områden som kommunens ansvar, krav på utförare, ersättning[..]

tjej_laptop_jobb

Bemanningsekonomi

Bemanning är ett strategiskt arbete, kortfattat handlar det om att komma så nära brukarbehov som möjligt med schemalagd tid[..]

Boka möte för mer info

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.