IT -stöd

tjej_laptop_jobb

Behovsbedömning: KUBEN

Kuben är ett mobilt gränssnitt för insamling av data för behovsbedömning enligt IBIC. Kuben översätter behov till[..]

kommunledning-resursfordelning

Kalkylering: CostPerform

CostPerfom (tidigare CostControl) är en mjukvara främst för aktivitetsbaserad kalkylering. Idag använder över 100 svenska[..]

kommunledning-ekonomistod

Processer: ProcessDesigner (QPR)

ProcessDesigner är ett verktyg som används av över 1500 organisationer runt om i världen. ProcessDesigner erbjuder bl.a. fullt stöd för BPMN[..]

1900x800_arb3-1500×500

Målstyrning: Metrics (QPR)

Metrics (tidigare QPR ScoreCard) är en komplett mjukvara för målstyrning och nyckeltal. Metrics hjälper din organisation att planera[..]

kommunledning-ledningssystem

Ledningssystem

Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete[..]

aldre_skrattande_par

Brukarenkäter: Kompassen

En undersökning genomförs för både brukare och medarbetare, innehållande samma frågeställningar. Frågorna delas in i områden[..]

Vill du veta mera?

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.