Ensolution GO.

– Ensolution är måna om att de anställda mår bra på och utanför arbetet

Ensolution 20 år

I augusti 2021 firade Ensolution 20 år. Under ett par dagar i Båstad firades det högtidligt med bankett, spelade padel, red islandshästar och tog det lugnt i relaxavdelningen.

Ensolution GO.

Vi strävar efter att vara ett företag som ger lite mer.

Förutom att vara en bra arbetsgivare vill Ensolution vara ett företag i framkant när det gäller personalvård, ett företag som ger det lilla extra till medarbetarna. Målet är att anställda skall trivas och må bra, att de får ihop alla delar i livet, är rustade med olika verktyg för balans i tillvaron, och därigenom minska risken för ohälsa och stressrelaterade sjukdomar. Ensolution tror på personlig utveckling, att gemensamma upplevelser stärker gruppen, samt att det är viktigt med god hälsa, aktiviteter, utmaningar och äventyr. Både för att anställda skall må bra nu och framöver, och för att man ska få möjlighet att testa nya aktiviteter samt hitta nya passioner i livet. Allt detta knyts samman i konceptet Ensolution GO.

GO. associerar till engagerat driv framåt, lust, hälsa och satsningar som både främjar medarbetarnas trivsel samt vilja att fortsätta vara en del av Ensolution. Konceptet består av fyra grundpelare; GO. Active, Go. Care, GO. Explore samt GO. Together.

GO. Active

Fysisk träning i fokus; friskvårdsaktivitet för god hälsa, kondition i kropp och knopp, minskad stress, förebygga skador etc. Det handlar om inbokad gemensam träning, och till viss del att våga prova nya fysiska aktiviteter. Vad som är en utmaning bestämmer vi själva.

GO. Care

Målet är att medarbetarna skall ha balans och harmoni i livet – att vi mår bra både på och utanför jobbet, på både kort och lång sikt. Ett generöst friskvårdsbidrag, bra sjukförsäkringar, semesterväxling, 80/90-tjänst är exempel på olika lösningar som skapats för att möta medarbetarnas önskemål. Ensolution har även en ambition att “rusta” anställda för jobbet, vardagen och livet. Exempel på detta: kurs i hjärt- & lungräddning, halkkörning, ”säkerhet vid resor”, föreläsningar etc.

Vi vill också leva upp till vår payoff ”Vi gör skillnad för samhälle och individ”. Välgörenhet ligger oss varmt om hjärtat och det vill vi visa genom olika former av samarbeten. Som exempel skänker Ensolution pengar, eller på annat sätt ser till att de som inte har så bra förutsättningar skall få lite högre upplevd livskvalitet. Detta kan på olika sätt rikta sig till hemlösa, barn i ekonomiskt utsatta familjer, kvinnojour, ensamkommande m.fl. Anställda kan även ansöka om att utföra volontärt välgörenhetsuppdrag som Ensolution stöttar.

GO. Explore

Denna pelare har fokus på resor/upplevelser/äventyr. Vi delar nyfikenhet, upplevelser, platser, historia, arkitektur, mat och kulturer etc. som vi kanske inte skulle mött på egen hand. Resorna tillsammans består även de av olika slags utmaningar. Segling är t.ex. en utmaning i sig, liksom vandring, och att bege sig ut på haj-safari. Resornas utmaningar består även i att umgås tight på en segelbåt under en längre tid, bo utan bekvämlighet och dela dusch utan lås i bergen, samt att vara långt från sin familj under ett par dagar.

Vi utforskar och utmanar oss även tillsammans i arbetet. Genom olika projektuppdrag och sammansättningar av projektgrupper går vi igenom olika utmaningar som tillhör arbetet. Det ger oss tillfälle att utforska hur vi bäst arbetar tillsammans, samtidigt som vi både lär känna oss själva och våra kollegor genom de utmaningar vi ställs inför.

GO. Together

Samkväm är viktigt för att skapa en bra gemenskap. Ensolution tycker det är viktigt med mysiga, roliga och trevliga ”aktiviteter” där vi lär känna varandra, stärker relationerna, skapar samhörighet och trivsel. Gemensamma frukostar, luncher, AW, middagar, aktiviteter typ ridtur, SUP-äventyr, bio, föreläsning, utflykter, resor eller annat där vi ”hänger ihop” och skapa gemensamma minnen.

Together är en del av syftet med Ensolution GO och finns därför som en röd tråd genom alla pelarna. För att belysa vikten av att göra saker tillsammans – utan vare sig fysisk aktivitet eller annan prestation – väljer Ensolution att lyfta fram Together som en egen pelare.

Om oss

Vi finns i Halmstad, Stockholm & Göteborg

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.