Skola & utbildning

skolbarn

Kostnad och resursanalys (KPE)

Utbildningssektorn har sedan flera år en resursfördelning som dels tar hänsyn till elev och barnvolymer.[..]

flitiga_skolbarn

Likvärdig resursfördelning

Resursfördelningen är ett av de viktigaste verktygen, både för att skapa förutsättningar att nå målen och för att skapa likvärdiga[..]

Skola & utbildning

Verksamhetsgenomlysning

Flera kommuner står inför stora utmaningar de närmaste åren. Antalet barn och elever ökar i många kommuner.[..]

skolflicka

Behovsbedömning tilläggsbelopp

Att ge alla elever de förutsättningar de behöver för att lyckas i skolan är en stor utmaning för Sveriges kommuner[..]

glada_skolbarn

Kostnads- och dimensioneringsprognos

Dimensioneringen av skolor och förskolor är en komplex fråga med flera bottnar.[..]

arbetsmarknad_eva

EVA – Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad

Ensolution har tagit ett samlat grepp de tre verksamhetsområden med ett nytt koncept. En horisontell analys [..]

Boka möte för mer info

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Detta formulär tar inte längre emot nya inlägg.

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.