Stöd & omsorg

Kostnad Per Brukare (KPB), Individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ & familjeomsorg

Många kommuner har i nuläget svårt att nå en budget i balans inom individ- och familjeomsorg. Vad vill, kan och bör kommuner fokusera på framåt utifrån givna förutsättningar och nuläge? Vad gör andra? [..]

aldre_omsint_par

Äldreomsorg

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Andelen personer över 80 år förväntas öka kraftigt under de närmaste åren, samtidigt som behoven av mer personlig omsorg ökar.[..]

fn_tjej_m_storasyster

Funktionsnedsättning

Kostnaderna inom omsorg för personer med funktionsnedsättning har över tid ökat samtidigt som det ställs allt högre krav på att kommunens verksamheter ska bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. [..]

dam_m_vardare_2

Hälso- och sjukvård

Ensolution hjälper kommuner att säkerställa att tilldelade resurser inom den kommunala hälso- och sjukvården används på bästa sätt. Detta genom nyckeltal som jämförs med andra kommuner, och er själva. [..]

Gör en genomlysning av er verksamhet

Få information om Ensolution direkt till dina kanaler

Nyheter från oss via mail, eller följ oss via RSS och våra sociala kanaler.

Få nyheter du är intresserad av

Följ oss via RSS eller sociala kanaler

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.