Interimslösning för budgetansvarig i Landskrona stad

Under år 2022 gjordes en rekrytering av ny budgetchef i Landskrona stad. Under tiden som rekryteringen pågick behövde Landskrona stad upprätthålla det kommunövergripande budgetansvaret. Att anlita en budgetansvarig via interimslösning var en nödvändig åtgärd för att hantera en övergångsfas och säkerställa budgetprocessen.

Ensolutions konsult Katarina Tylenius genomförde uppdraget som inhyrd budgetansvarig i Landskrona stad under 7 månader. Uppdraget innebar ansvar för det kommunövergripande budgetarbetet och budgetprocessen, genom att upprätthålla tjänsten i väntan på rekrytering av ny budgetchef. Katarina arbetade på plats i Landskrona och blev en integrerad del av kundens organisation där hon arbetade med deras specifika budgetarbete och budgetfrågor.

För Landskrona stads del innebar uppdraget att funktionerna och processerna inom budgetprocessen kunde upprätthållas, säkerställas och utföras. Uppdragets karaktär ställde krav på Katarinas kompetens och erfarenhet av processer, rutiner och arbete inom det kommunövergripande ekonomiområdet såsom budgetarbete, uppföljning, räkenskaper, redovisning osv.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.