Webinar: Uppföljning över tid driver kvalitet och lyckat lärande

Presentation från webinar i mars 2023

Lyssna på vårt webinar om utbildningssektorn med särskilt fokus på vuxenutbildning.

Vi genomför flera projekt där vi med utgångspunkt från vuxnas behov av insatser för framtiden analyserar hur det går för individer inom SFI, med koppling till ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Inom dessa projekt finns det ambitioner att skapa långsiktig uppföljning över tid, både för att minska risken att individer faller utanför systemet och för att analysera kvaliteten på insatser. Dessa båda faktorer kommer att dominera uppföljningen av svenskt utbildningssystem även i framtiden.

Denna gång gästas vi av Johanna Eriksson från Helsingborg Stad som berättar om deras verksamhet och erfarenheter från samarbetet med Ensolution.  Dessutom blickar vi framåt kring både gamla och nya behov av utveckling inom utbildning.

Detta webinar är del tre i vår serie inom utbildningssektorn. Se de andra delarna här: 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.