Webinarium

Uppföljning och ekonomisk kontroll av kommunal hälso- och sjukvård

Webinar, oktober 2018

Historiskt sett finns det dåligt med underlag för att utvärdera insatserna inom kommunal hälso- & sjukvård. Insatserna följs inte upp på samma sätt som inom t.ex Socialtjänsten, vilket gör det svårt för ledande befattningar att få en bra uppfattning verksamheterna.

Rikard Stenvall, seniorkonsult på Ensolution, berättar hur kommuner kan skapa en bättre ekonomisk kontroll.

Presentationen är drygt 10 min, och kostnadsfri.

Kontakta rikard.stenvall@ensolution.se för mer information.

  • Ja, jag vill ta del av webinaret!

    Skriv in din e-post för att få länken. Länken skickas även till nedan angiven e-post.