Webinar: Stödbehovsmätning och resursfördelning inom daglig verksamhet och bostad med särskild service

Presentation från webinar i maj 2023

Lyssna på vårt webinar om stödbehovsmätning och resursfördelning inom daglig verksamhet och bostad med särskild service. Fokuset för webinaret liggerpå de nya behoven inom funktionsstödsområdet och hur dessa behov kan mötas genom behovsstyrd resursplanering.

Vi diskuterar även den pågående förskjutningen från gruppbostad till servicebostad och betydelsen av att ha fokus på boendestrategier för att följa förändringar i målgrupper. Vidare kommer vi att ta upp dagtäckning, det vill säga hur man kan möta behovet av fler hemmadagar och resursförflyttning.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.