Webinar: Resurseffektiv måltidsverksamhet

Presentation från webinar i oktober 2023

Lyssna på vårt webinar om resurseffektiv måltidsverksamhet – hur fungerar styrningen av måltidsverksamhet för skola och omsorg?

Varje dag serveras ca 3 miljoner måltider i skola, vård och omsorg. Det är därför viktigt att måltidsverksamheten håller en hög kvalitet samtidigt som ekonomiska förutsättningar försämras. Vi på Ensolution har genom uppdrag i kommuner uppmärksammat att det finns flera delar som det kan kräva en översyn när det gäller den kommunala måltidsverksamheten.

På webinaret presenterade vi våra tankar kring dessa utmaningar, behov och på vilket sätt vi har möjlighet att stötta kommuner i detta arbete.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.