Webinar om statsbidrag – Ekonomi i balans

Ett webinar om Kammarkollegiets statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans.

Vi presenterar några av de metoder och verktyg som vi utarbetat tillsammans med olika kommuner för att skapa datadrivna underlag för strategiskt beslutsfattande. Samt delar med oss av våra tankar kring olika upplägg som kan vara en del av det ni kan söka bidrag för hos Kammarkollegiet och vilka effekter dessa kan ge.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.