Har er kommun kvalitetssäkrade prognoser för framtida behov av äldreomsorg? – Webinar om långsiktiga planer

Att andelen äldre kommer öka kraftigt inom de närmsta åren är något alla kommuner känner till och här i ligger den stora utmaningen att kunna planera och göra träffsäkra prognoser för att tillgodose framtida behov. För att lyckas med detta är det viktigt att ta fram faktabaserade underlag som utgår från kommunens förutsättningar, mål och prognos av invånarnas behov. På så sätt skapas förutsättningar för en god ekonomisk situation i framtiden samt att de insatser som tillhandahålls stämmer överens med behoven.

Ensolution erbjuder stöd till kommuner med långsiktig planering och boendeprognoser för den äldre befolkningen. Det är en viktig och utmanande uppgift att planera för en åldrande befolkning, och det kräver noggranna analyser och prognoser.

Vid detta tillfälle kommer vi visa hur vi på Ensolution kan hjälpa er kommun med boendeprognoser inom särskilt boende och långsiktiga planer för framtida behov av äldreomsorg. Fokus kommer att vara på följande processteg där vi också visar konkreta resultat och framgångsrika exempel från tidigare samarbeten med andra kommuner.

Tid och plats

När: 15 december
Tid: Kl. 11.00-11.45
Var: Digitalt via Teams. Vi skickar länken på mail någon dag innan webinaret.

Anmäl dig längre ner på sidan!

Detta webinar har redan genomförts.

Om du är intresserad av att få en egen presentation kan du anmäla intresse nedan:

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.