Webinar: Hur stödjer er resursfördelningsmodell det kompensatoriska uppdraget?

Presentation från webinar i januari 2022

Lyssna på vårt webinar om det kompensatoriska uppdraget och hur uppdraget kan stödjas av en välfungerande resursfördelningsmodell. Hur får vi den effekt som önskas?

I denna presentation gästas vi av Henrik Ljungqvist som är skolchef i Flens kommun. Vi har nyligen genomfört ett projekt i Flen för att förstärka det kompensatoriska uppdraget genom en mer träffsäker resursfördelning. Henrik kommer att presentera sin syn på det kompensatoriska uppdraget och kopplingen till deras utvecklingsarbete av resursfördelningsmodell. Vi kommer gemensamt att presentera både hur vi genomför dessa projekt samt att Henrik ger sin bild av vilka effekter Flen förväntar sig av samarbetet och Ensolutions förslag på förbättringsåtgärder.

Detta webinar är del två i vår serie inom utbildningssektorn. Se del ett där vi ger en övergripande presentation om vårt erbjudande inom utbildningsområdet här:

Nästa tillfälle hålls den 17 mars. 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.