Webinar: Framgångsfaktorer för resurseffektiva kommuner avseende styrning av äldreomsorg och skola

Presentation från webinar i januari 2024

Ensolution har under våren 2023, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, intervjuat ett antal kommuner för att granska vilka framgångsfaktorer som kan leda till att kommunens verksamhet styrs resurseffektivt. Svenskt Näringsliv har offentliggjort och kommenterat rapporten under ett seminarium i december samt också formulerat en kortfattad handbok för kommuner som vill utveckla sin resurseffektivitet. Nu är det Ensolutions tur att ge sin syn på resurseffektivitet och uppmärksamma de slutsatser som vi kom fram till i studien.

Under vårt webinar får ni att lyssna på ett samtal mellan Ensolutions konsulter Oskar Lannerhjelm, som ansvarat för äldreomsorgsdelen i rapporten, och Christian Olsson, som ansvarat för delen kring grundskolan.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.