Webinar: Ensolutions AI-modell

Presentation från webinar i oktober 2022

Vi presenterar Ensolutions AI-modell som vi tagit fram tillsammans med Helsingborgs stad för en effektiv vård och omsorg. I Sverige har vi en åldrande befolkning vilket medför ett ökat behov av både hemtjänst och hälso- och sjukvård. Detta vill vi på Ensolution lösa med hjälp av AI.

AI-modellen identifierar brukare med hög risk för omfattande framtida behov och potential till förbättring. Efter urvalet sätts riktade insatser in för att arbeta förebyggande för att bromsa utvecklingen av behov av insatser inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Vi informerar även om det nätverk av kommuner vi tänkt starta för vidareutveckling av modellen.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.