WebinariumEffektiv kalkylering inom Diagnostik och Medicinsk service

Webinar, december 2018

Ensolution har uppmärksammat ett ökat behov av förbättrad och mer effektiv kalkylering inom Diagnostik och Medicinsk service. Vi ser att många landsting idag har föråldrade kalkyler som inte följer självkostnadsprincipen. De nuvarande kalkylerna är ofta bristfälliga som underlag för prissättning och verksamhetsutveckling. Verksamheternas nya metoder, processer och ny teknik gör också att kostnadsbilden förändrats på senare tid. Detta och mycket annat berättar Marcus Lindvall och Simon Lundin om.

Presentationen är ca 20 min, och kostnadsfri.

Kontakta marcus.lindvall@ensolution.se eller simon.lundin@ensolution.se för mer information.

  • Ja, jag vill ta del av webinaret!

    Skriv in din e-post för att få länken. Länken skickas även till nedan angiven e-post.