Vilka utmaningar kan vi hjälpa er med under 2020?

På nyårsafton firade vi inte bara ett nytt år, utan även ett nytt decennium!
Det kändes lite extra vemodigt, men också spännande. Vi kommer nog alltid minnas 2010-talet för den stora flyktingströmmen och de utmaningar som Sveriges kommuner ställdes inför i samband med det. En del utmaningar, som exempelvis flyktingströmmen, är svåra att förutsäga men oavsett vad som händer har vi ambitionen att hitta lösningar på de utmaningar som kommuner ställs inför under nästa decennium.

Ensolution går in i 2020 med fullt fokus på kommunal verksamhet! Under året som gått har vi anställt spetskompetens och vidareutvecklat våra verktyg för att möta era framtida behov på ett ännu bättre sätt.

Vilka som blir era och våra utmaningar under de närmaste tio åren kan vi bara sia om, men utmaningarna kommer förmodligen att handla om den växande skaran äldre och den minskande skaran personer i arbetsför ålder, och vilka krav det ställer på de ekonomiska ramarna.

Många av dessa problem är vi dock övertygade om att man kan komma tillrätta med genom att fokusera på resursfördelning, ha en god bemanningsekonomi, arbeta med åtgärder för förbättrad ekonomi samt ha kvalificerade underlag såsom kvalitetssäkrad verksamhetsstatistik. Planering är viktigt, liksom kontinuerliga genomlysningar av såväl socialtjänstens verksamheter som skola/förskola.

Ensolution har lång erfarenhet av att stötta kommuner med såväl resursfördelning som förbättrad bemanning i förhållande till brukarnas behov. Bl.a. med hjälp av vårt verktyg för behovsbedömningar; KUBEN, som ger kommuner bättre förutsättningar att resursfördela och bemanna på ett kostnadseffektivt sätt. Under de senaste åren har KUBEN utvecklats till att gälla flera olika verksamheter och idag består KUBEN av fyra moduler inom följande områden; Äldreomsorg, Omsorg för funktionsnedsatta, Hälso- och sjukvård samt Skola.

Till det nya decenniet tar vi också med ett enormt intresse kring vår metod för uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård, som vi växlat upp under 2019. Under året har metoden utvecklats och nu är det exempelvis möjligt att beräkna kostnader för den gradvisa förskjutningen av utförandet av vården, där kommunerna utför allt mer avancerad hemsjukvård. Under hösten har det startats upp en mängd nya projekt i både stora och mindre kommuner. 2019 avslutades med avtal med hela Göteborg Stad, ett avtal som vi är extra stolta över och som vi nu lägger upp planerna inför. Det kommer att bli en unik mätning av kommunal svensk hälso- och sjukvård.

Inför 2020 har Ensolution rustat med resurser för att möta era verksamheters framtida behov och utmaningar. Våra konsulter möter det nya året och decenniet med mycket positiv entusiasm och träffar er gärna för att diskutera lösningar på er unika situation.

 

God fortsättning!
Önskar konsultvännerna på Ensolution

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.