Vi välkomnar Hanna Tenfält som interimskonsult till vårt Göteborgskontor!

Hanna Tenfält kommer närmast från Alingsås kommun som controller inom vård- och omsorgsförvaltningen. Hon har tidigare även jobbat som revisionskonsult på PwC och som ekonom i Mölndals stad. I grunden har hon en masterexamen från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, med fokus på redovisning och revision.

Med sin erfarenhet av politiskt styrda organisationer och som controller har Hanna hanterat ekonomiska processer, så som budget och ekonomisk uppföljning i nära samarbete med budgetansvariga chefer. Hon har även erfarenhet av bokslutsarbete, ta fram ekonomiska handlingsplaner och att utveckla ekonomiska processer och rutiner. En drivkraft för Hanna är att i sin roll hjälpa chefer på olika nivåer att förstå sin verksamhet och ekonomi för att kunna fatta välgrundade beslut.

På Ensolution kommer Hanna framför allt vara ute i Sveriges kommuner i rollen som interimskonsult inom ekonomiområdet. Hon kommer att bistå vid behov av extra förstärkning, vid tillfälliga vakanser och för att säkra ekonomiska processer. Utöver det kommer Hanna även att arbeta med Ensolutions projekt såsom Kostnad per brukare.

”Jag ser väldigt mycket fram emot att tillsammans med Ensolution bidra till Sveriges kommuner som med bred verksamhetskunskap, verkligen kan kommuner! Det känns dessutom otroligt viktigt och meningsfullt att kunna hjälpa till och stötta upp i kommunerna genom interimslösningar när det uppkommer tillfälliga vakanser och när de ekonomiska processerna behövs säkras. Jag tror att jag med min ekonomi- och verksamhetskunskap kan skapa värde för våra kommuner när viktiga behov behövs fyllas!”, säger Hanna.

”Vi är superglada att Hanna valt att ansluta sig till oss på Ensolution. Med hennes erfarenhet och kompetens inom kommunal ekonomi och redovisning, är det en mycket fin förstärkning i vårt formande av Sveriges starkaste erbjudande inom interimslösningar, av ekonom och chefer som kan kommuner. Hanna Har förutom en fallenhet för att snabbt se och förstå ekonomiska samband, processer med mer, ett starkt driv som ligger i linje med Ensolution – att hjälpa våra kommuner att bli resurseffektiva och att tillvarata varje skattekrona. Därtill har Hanna en varm personlighet som smittar av sig dit hon kommer”, säger Wolf Andersson, affärsområdeschef för interimslösningar.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.