Vi välkomnar Andreas Hagberg som seniorkonsult till Ensolutions Göteborgskontor

Vi är glada att hälsa Andreas Hagberg välkommen som seniorkonsult till Ensolutions Göteborgskontor! Andreas har mer än 15 års erfarenhet som managementkonsult inom både offentliga organisationer, bolag och privata företag. Uppdragen har varit av såväl strategisk som operativ art kopplade till styrning och ledning, organisations- och verksamhetsutveckling, samt strategi- och affärsutveckling. Med sin forskarbakgrund inom företagsekonomi har Andreas därtill en mycket god analytisk förmåga och kan på ett systematiskt sätt angripa komplexa problemställningar.

Andreas har lång och bred erfarenhet av den kommunala sektorn och de särskilda förutsättningar som gäller för kommunala verksamheter och bolag med gedigen kunskap om politiskt styrda organisationer. Han har genom åren arbetat med många uppdrag avseende styrning och organisering av kommunala verksamheter (förvaltningar, sektorer och bolag) som bland annat inkluderat framtagande och implementering av strategier, mål och organisering.

Han har även en lång konsultkarriär med erfarenhet av affärsutveckling och försäljning från ledande roller på bland annat Ekan Management, Capgemini, Svefa och Sensa Corporate Advisors.

På Ensolution kommer Andreas att vara drivande för vår affärsutveckling och tillsammans med regionchef Paula Örn ansvara för försäljningen i Västsverige.

”Det känns väldigt roligt att vara på plats på Ensolution som har ett så tydligt fokus på att skapa värde för kommunerna inte minst med tanke den situation som dessa ofta befinner sig i. Att Ensolution dessutom så tydligt arbetar med digitalisering som stöd och verktyg gör det särskilt aktuellt och intressant. Jag tror att mina erfarenheter på dessa områden bidrar till att skapa värde och nytta för våra kunder i vår rådgivning.”, säger Andreas.

”Det känns verkligen som ett lyft för kontoret i Göteborg att Andreas har börjat hos oss. Hans erfarenhet av att driva affärer och av områden som är delvis nya för oss kommer att stärka vårt erbjudande till våra kunder i kommunerna. Vi är mycket glada för den utveckling av Ensolutions erbjudanden som därmed möjliggörs.”, säger Paula Örn, regionchef för Göteborgskontoret.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.