Vi ses på nationella Casemix-mässan 6-7 sept

 

Vi kommer till nationella Casemix-konferensen den 6-7 sept 2017.
Gör du?

Nätverket för patientklassificering och Stockholms läns landsting arrangerar den nationella konferensen ”Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring” på City Conference Centre i Stockholm den 6 – 7 september 2017.

Ensolution är på plats för att bl.a. berätta om Johns Hopkins ACG® – det mest använda befolkningsbaserade casemix-systemet i världen.

  • Ensolutions erbjudande för ACG® utgörs av grupperingslogik, beskrivningsmodeller och IT-system som möjliggör effektiv analys av vårdbehov i befolkningen.
  • Patienters samsjuklighet sätts i fokus. ACG® identifierar riskpatienter samt beräknar vårdtyngd och resursbehov för enskilda patienter och patientgrupper utifrån komorbiditetsprincipen.
  • Ensolutions erbjudande för ACG® innehåller tre pelare: metodik, konsultstöd och IT-stöd.

Hoppas vi ses där!

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.