Vi säkerställer behandlingen av personuppgifter enligt GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR, som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL), reglerar hur företag och organisationer ska behandla personuppgifter. På Ensolution är vi måna om att leva upp till förordningens krav och ta vårt fulla ansvar.

För att åstadkomma detta och anpassa våra arbetsprocesser och IT-system till dataskyddsförordningen, fokuserar vi på nedanstående fem prioriterade områden och relaterade åtgärder.

5 prioriterade områden

  1. Upprätthålla en hög medvetenhet om GDPR inom Ensolution
  2. Ge tydlig information om hur vi behandlar våra kunders personuppgifter
  3. Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal i projekt där vi hanterar personuppgifter
  4. Ha en säker process för hur vi skyddar personuppgifter i IT-system och projekt
  5. Ha effektiva rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter

Läs mer om hur Ensolution skyddar dina personuppgifter och anpassar för GDPR.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.