Vi avslutar året med två stjärnrekryteringar

Erfarna och duktiga konsulter rekryterade till Halmstad och Göteborg

Sara Libera
Sara har en fil.mag i ekonomi med inriktning strategisk ledning. Hon kommer närmst från Halmstad kommun där hon har en mångårig erfarenhet som verksamhetschef inom äldreboenden och LSS. Sara har haft övergripande ansvar för Halmstad Kommuns äldreboenden och LSS verksamhet – inom bostad med särskild service, korttidstillsyn och korttidsvistelse.

– Jag har haft förmånen att arbeta med människor i större delen av mitt yrkesliv. Människor som dessutom är i beroendeställning av andra. Jag brukar tänka att jag ska arbeta med hjärta och hjärna. Värna om människan samtidigt som vi arbetar på ett ansvarsfullt med samhällets resurser. Jag fick nyligen insyn i och en tydlig bild av Ensolutions arbete i samband med en genomlysning på min tidigare arbetsplats. Ett imponerande arbete som gav en bra vägledning för framtidens möjligheter, berättar Sara Libera.

– Min erfarenhet inom kommunal omsorg gör att jag kan arbeta med både ett brukar- och medarbetarfokus, vilket ger framtida kunder en större helhet i förändringsarbetet, fortsätter Sara.

– Saras långa erfarenhet från både strategisk och operativ ledningsnivå inom såväl äldreomsorg som omsorg om personer med funktionsnedsättning bidrar till att skapa utveckling av verksamhetsrelaterade tjänster och lösningar som kommer att vara till stor nytta för våra kunder och för våra erbjudanden inom strategiskt förbättringsarbete. Vi önskar Sara varmt välkommen till Halmstadkontoret!  Katarina Tylenius, t.f  regionchef Halmstad

 

Fredrik Rehnqvist Müller
Fredrik har examen inom offentlig förvaltning från Göteborgs Universitet och kommer närmast från Tunstall där han arbetat som anbudschef. Dessförinnan har Fredrik erfarenhet från Landskrona kommun inom Vård- och omsorgsförvaltningen. På Ensolution kommer Fredrik arbeta som konsult för att bidra i verksamhetsutvecklingen hos våra kunder. Han kommer dessutom ha ett affärsutvecklingsuppdrag för att ytterligare förbättra våra möjligheter att möta kundernas behov med våra tjänster.

– Sveriges kommuner och landsting/regioner gör ett fantastiskt jobb med att leverera högkvalitativa tjänster som motsvarar och överträffar invånarnas förväntningar. Samtidigt står den offentliga sektorn inför tuffa utmaningar de närmaste åren och det kommer att krävas förändring och utveckling för att upprätthålla den höga grad av välfärd som vi har idag. Med min bakgrund och erfarenhet inom offentlig sektor, och som bror till en syster med en funktionsvariation, är det viktigt för mig att jag kan göra skillnad och bidra till en positiv utveckling. Genom att arbeta med Ensolutions tjänster och helhetskoncept får jag möjligheten att bidra till en effektiv resursanvändning och kan på så sätt göra skillnad för individen, säger Fredrik Rehnqvist Müller.

– Fredriks erfarenhet av kommunal verksamhet, hans genuina intresse för offentlig sektor och hans förmåga att skapa goda relationer kommer bidra till utveckling både hos oss och hos våra kunder. Jag ser framemot att Fredrik ansluter till teamet i Göteborg med sin positiva energi och sitt starka kundfokus. Det kommer lyfta oss ytterligare i det vi kan leverera till våra kunder.  Anna Holmqvist, regionchef Göteborg

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.