Vetlanda kommun och Ensolution utvecklar AI för vård- och omsorg

Vetlanda kommun och Ensolution fick nyligen en gemensam ansökan beviljad av Vinnova för utlysningen ”Starta er AI-resa: För organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle”. Syftet med projektet är applicera en AI-modell inom den kommunala hälso- och sjukvården och på så sätt understödja en individcentrerad vård och omsorg utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.

”Genom att använda innovativ teknik inom våra vård- och omsorgsverksamheter verkar projektet för ett proaktivt arbetssätt med syfte att bromsa framtida vårdbehov. Det ska bli spännande att se om en AI-modell innebär att kommunen i ett tidigt skede kan identifiera brukare med hög risk för omfattande behov och därigenom sätta in rätt insatser i tid. Att få friskare invånare är en positiv samhällseffekt som även fler kommuner kan ta del av” säger Henrik Ahlgren, utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Vetlanda.

Projektet kommer att pågå under 2023 och bedrivs som ett nära samarbete mellan Vetlanda kommun, Ensolution och Högskolan i Halmstad. I projektet möts den medelstora kommunens verksamheter med forskare och specialister inom AI.

”Vi ser fram emot att tillsammans med Vetlanda kommun och Högskolan i Halmstad fortsätta att utveckla vår AI-modell för datadriven vård- och omsorg. Projektet är en fortsättning på utvecklingsprojektet som Ensolution bedrivit tillsammans med Helsingborgs stad och som nyligen vann pris på European Social Services Awards” säger projektledare Karin Lundgren.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.