Verktyg för förebyggande arbete – Ett webinar tillsammans med Digirehab

Den 1 mars är ni välkomna på en digital informationsträff för att lyssna på Ensolution i samarbete med Digirehab som presenterar en komplett kedja för att både välja brukare, genomföra rehabiliterande åtgärder med hjälp av Digirehab samt utvärdera effekterna av åtgärderna. 

De flesta är nog överens om att vi behöver ställa om till att arbeta mera förebyggande och preventivt arbetssätt inom vård och omsorg men samtidigt är det svårt att räkna hem de satsningar som görs. Det leder ofta till att de satsningar som genomförs inte syns i minskningar av antalet hemtjänsttimmar. Det är också svårt att räkna på effekterna av en åtgärd då olika åtgärder startas och avslutas vid olika tillfällen.

Tid och plats

När: 1 mars
Tid: Kl. 09.00 – 10.00
Var: Digitalt via Teams. Vi skickar länken till dig efter du anmält dig.

Anmäl dig längre ner på sidan!

Hur utvärderar man en åtgärd? Samt vilka brukare är rätt för en viss åtgärd? Vilka är det som vi borde satsa på? Hur kan vi etablera ett arbetssätt i organisationen så att det är möjligt att arbeta förebyggande?

Ensolution har utvecklat en lösning i Kuben för att kunna göra urval med hjälp av AI för att identifiera brukare med potential till förbättringar. Verktyget kan sedan användas för att utvärdera olika typer av åtgärder

DigiRehab är ett unikt digitalt träningsredskap framtaget för äldre personer med hemvård. De smarta och personligt utformade träningsprogrammen ökar vårdtagarnas självförtroende och minskar deras behov av vård. DigiRehab är en app för digital träning av äldre personer. Med smarta funktioner arbetar vi för att förbättra livskvaliteten för våra äldre medborgare och samtidigt spara på resurserna och minska kostnaderna för kommunerna.

Detta webinar har redan genomförts.

Om du är intresserad av att få en egen presentation kan du anmäla intresse nedan:

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.