Verkningsfulla kostnadsanalyser för att identifiera åtgärder för en hållbar ekonomi

Den 26 oktober och den 8 november anordnar vi digitala informationsträffar gällande verkningsfulla kostnadsanalyser. Vid dessa två digitala tillfällen beskriver vi hur Ensolution kan hjälpa kommuner att nå en bättre ekonomisk situation, genom att identifiera åtgärder utifrån ett välgrundat beslutsunderlag. Underlaget är byggt på individnivå och kan jämföras med ett unikt jämförelsematerial med över 170 olika kommuner.

Tid och plats

När: 26 okt kl. 08.15 och 8 nov kl. 15.00
Tid: 45 minuter
Var: Digitalt via teams. Vi skickar länken till dig efter att du anmält dig.

Flera kommuner har idag svårt att få ihop den ekonomiska situationen och i vissa verksamheter skenar kostnaderna. Vissa kommuner uppfattar att det är svårt att förklara och jämföra kostnader inom socialtjänsten, vård och omsorg, då organisation och sättet att räkna skiljer kommuner i mellan. Med Kostnad per brukare får ni ett tydligt faktabaserat underlag för beslutsfattande, där vi hjälper er att identifiera förbättringsområden kopplat till där nyckeltal och benchmarking visar att ett oönskat kostnadsläge finns.

  • Hur ser organisationens förutsättningar ut att leverera resultat och kvalité utifrån verksamhetens resurser?
  • Så får ni koll på läget – skapa de bästa förutsättningarna för stöd till kommuninvånarna
  • Säkerställ ett bättre strategiskt beslutsfattande genom faktakunskap för att bygga framtidens offentliga sektor

Detta webinar har redan genomförts.

Om du är intresserad av att få en egen presentation kan du anmäla intresse nedan:

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.