Planering och styrning utifrån brukarnas behov

Planerings- och kategoriseringsmodell för omsorg om personer med funktionsnedsättning