Kvalitetssäkra övergången till valfrihetssystem enligt LOV

Framgångsrikt införande av LOV kräver utrednings- och planeringsarbete såväl som organisatoriska anpassningar och förberedelser