Kontinuerlig förbättring med Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Kombinera en genomtänkt metod med ett kraftfullt IT-stöd anpassat för SOSFS 2011:9