Resursfördelning, analys och objektiv
uppföljning inom utbildningssektorn

Kostnad per elev (KPE) skapar likvärdiga förutsättningar för utbildning