God kvalitet och effektivt resursutnyttjande

Tillgång till information gällande prestationer, kostnader och resultat gör kommunen bättre förberedd för förändrade behov och förutsättningar