För bättre kostnadskontroll och resursfördelning

Beskriver patienter, sjukdomsgrupper m.m.